MTÜ Põlva Metsaomanike Selts on asutatud 13. mail 2000. a. eesmärgiga koondada metsaomanikke ühistegevuse kaudu metsade säästlikuks ja efektiivseks majandamiseks ning selle propageerimiseks.

Toetame metsaomanikku metsandusalaste teadmiste ja oskuste täiendamisel edastades liikmetele metsandusalast teavet, korraldades õppepäevi ja koolitusi. Oleme metsaomanikule abiks metsaomandi valdamise ja haldamisega seotud küsimuste lahendamisel.

Seltsi tegevusega oleme eeskujuks keskkonda hoidvale säästlikule ja jätkusuutlikule metsakasutuse põhimõttele, rakendades ühiseid oskusi ja teadmisi seltsile kuuluval metsakinnistul. 

Kodulehe valmimist on toetanud SA Erametsakeskus.

Astu liikmeks!